Ma t/m vr 07:00 - 17:30 | Sierbestrating ook zaterdag geopend van 07:00 - 17:00 | 0294-210040 | Sierbestrating: 0294-271414
  • Home
  • /Over uw privacy

Over uw privacy

Privacyverklaring

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend.

Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Kippersluis verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  • De acceptatie van uw bestelling
  • Het tegengaan van overkreditering
  • Uitvoering van overeenkomsten met u
  • Relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie

Uw persoonsgegevens worden (mits door u aangegeven) gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van onze webwinkel.

Deze informatie zal u slechts per e-mail worden gestuurd indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen informatie (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken aan ons.

Met betrekking tot informatie verkregen van deze webshop kunt u contact opnemen via de contactpagina.

Door de Algemene Voorwaarden van onze webshop te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor credit scoring.

Adreswijzigingen:

Klanten zijn verplicht aanemingsbedrijf Kippersluis van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang wij geen verhuisbericht hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u aanemingsbedrijf Kippersluis om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.