Ma t/m vr 07:00 - 17:30 | Sierbestrating ook zaterdag geopend van 07:00 - 17:00 | 0294-210040 | Sierbestrating: 0294-271414

Sloopwerken

Kippersluis Sloopwerken is een erkend en gecertificeerd sloopbedrijf, geheel volgens de eisen van de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen. Wij zijn dan ook in het bezit van het BRL SVMS-007 systeemcertificaat. Wij voldoen tevens met al onze sloopwerkzaamheden aan de voorwaarden van ISO 9001 en VCA**.

Door onze jarenlange ervaring en opgebouwde vakkennis kunnen wij alle complexe sloopopdrachten uitvoeren. Of het nu gaat om renovatie van gebouwen, het slopen van een object, slopen in de kleine ruimte of een totaalsloop, Kippersluis Sloopwerken klaart de klus. Het bijkomende voordeel van zaken doen met een gecertificeerde sloopaannemer als Kippersluis is het feit dat we alle gesloopte materialen scheiden en direct voor u kunnen afvoeren. Dit doen wij met onze eigen containerservice, zodat alle uitkomende en gesloopte materialen gerecycled kunnen worden.

De voordelen van een BRL SVMS-007 veilig en milieukundig gecertificeerd sloopbedrijf als Kippersluis Sloopwerken:

  • Gedegen voorbereiding inclusief inspectie van sloopobject en stoffeninventarisatie
  • Zorgvuldige voorbereiding & uitvoering met behulp van een professioneel sloopplan
  • Stoffenverantwoording en afvoer van vrijkomende sloopmaterialen naar bevoegde verwerkers
  • Veilig en milieukundig slopen
  • Borging van de na te leven regels
  • Geregelde aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Inzet en aanwezigheid van deskundig personeel, ook op het gebied van asbestzorgvuldigheid!

Hieronder vindt u een korte opsomming van de sloopwerkzaamheden die Kippersluis Sloopwerken voor u kan uitvoeren:

Kippersluis Sloopwerken kan bovengenoemde sloopwerkzaamheden uitvoeren ten behoeve van o.a. woningen, scholen, kantoorpanden, winkels, ziekenhuizen, woon- en zorgcomplexen, industrieterreinen, loodsen, garages etc..

Hieronder vindt u meer informatie over:

Wat is veilig en milieukundig slopen (BRL SVMS-007)?

Het certificaat BRL SVMS-007 stelt eisen op het gebied van veilig slopen. De Arbo regelgeving is een van de dingen waar rekening mee gehouden wordt. Daarnaast wordt er een professioneel sloopplan opgesteld waarin maatregelen en voorzieningen worden beschreven die de arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid waarborgen. Daarnaast zijn wij als gecertificeerde sloopaannemer tevens gecertificeerd volgens de VGM Checklist Aannemers vol (VCA**) en ISO 9001.

Bij milieukundig slopen staat een verantwoorde omgang met vrijkomende sloopmaterialen centraal. Dit houdt in dat alle materialen gescheiden gesloopt en afgevoerd dienen te worden. Dit gebeurd aan de hand van de stoffeninventarisatie.

Één van de speerpunten van Kippersluis, als gecertificeerde sloopaannemer, is het geven van een gedegen invulling aan duurzaam maatschappelijk ondernemen.

Voor meer informatie over veilig en milieukundig slopen kan u kijken op de site van Stichting Veilig en Milieukundig Slopen.

Kippersluis is aangesloten bij de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS).

VERAS is dé belangenvereniging voor sloopaannemers in Nederland en telt ruim 85 leden en ruim 25 donateurs. VERAS is in 2009 ontstaan uit een samenwerking tussen de brancheverenigingen Babex en de Vereniging van Sloopaannemers (VS).

Certificering is een goed instrument om een verdere impuls te geven aan veilig, milieukundig en duurzaam slopen. Daarom promoot VERAS de certificering van sloopbedrijven volgens het keurmerk voor professioneel slopen t.w. het certificaat BRL SVMS-007. Promotie van deze certificeringregeling vindt plaats onder zowel sloopaannemers als andere betrokken partijen, zoals opdrachtgevers en overheden.

Milieukundig en duurzaam slopen
VERAS bevordert milieukundig en duurzaam slopen. Dat doen ze door zich te richten op scheiding aan de bron en het maken van ketengerichte afspraken en regelgeving. VERAS pleit voor landelijke sloopregels in een ambitieuze AMvB Slopen, waarbij alle regelgeving voor op de slooplocatie is gebundeld. In die landelijke regeling staan de regels voor asbestverwijdering, slopen en de omgang met vrijkomende materialen en het mobiel puinbreken op de slooplocatie.

Innovatie & techniek
VERAS werpt zich op als katalysator voor technische ontwikkelingen en innovaties in de sloopsector. Daarbij is afstemming met leveranciers en producenten van materieel en hulpmiddelen en participatie in onderzoeks- en haalbaarheidsprojecten belangrijk.

Arbeidsomstandigheden en veilig slopen
Ook maakt de belangenvereniging zich sterk voor een verdere verbetering van arbeidsveiligheid op de slooplocatie, waarbij de gezondheid van de werknemer prioriteit heeft. Het is van groot belang dat arbeidsomstandigheden niet als concurrentiefactor worden ingezet. Dit alles vraagt uiteraard om duidelijke afspraken en regels, met een arbocatalogus specifiek voor de sloopsector als uiteindelijke doelstelling. Daarnaast wil VERAS meer aandacht schenken aan technische innovaties en gedragsverbetering.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
De onderdelen van de beleidsagenda van de belangenvereniging vormen samen de inzet op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Op basis van deze beleidsagenda stelt VERAS een samenhangend MVO beleid vast.

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap & Duurzaam Inkopen
Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap is noodzakelijk voor het bevorderen van milieukundig en veilig slopen. VERAS communiceert hierover dan ook richting de opdrachtgevers. Daarnaast pleit VERAS voor wat betreft het Programma Duurzaam Inkopen door de Overheid, een goede zaak, voor aansluiting bij de BRL Veilig en Milieukundig Slopen.

Wet- en regelgeving
Regelgeving is goed en nodig voor het bevorderen en in stand houden van veilig en milieukundig & duurzaam slopen maar het moet wel een duidelijk doel hebben en werkzaam zijn en blijven. VERAS streeft daarom ook naar een duidelijke, werkbare en handhaafbare regelgeving. Onduidelijke, zinloze en onwerkbare regels moeten worden geschrapt.

Personeel & scholing
Door een actieve deelname in de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf geeft VERAS een impuls aan de beschikbaarheid van gespecialiseerde sloopopleidingen en de deskundige en onafhankelijke examinering daarvan. Daarbij streeft VERAS uiteindelijk naar sloopopleidingen die aansluiten bij het regulier beroepsonderwijs zodat de beschikbaarheid van personeel voor nu en later gewaarborgd is.

Bouwbrede dossiers
Door een lidmaatschap van VERAS bij zowel Aannemersfedratie Nederland (AFN) als MKB-Nederland heeft de belangenvereniging ingangen op bouwbrede dossiers, zoals CAO-zaken en economische ontwikkelingen.

Europa
Doordat VERAS lid is van The European Demolition Association (EDA) worden de Europese ontwikkelingen rondom beleid, regelgeving, normen en richtlijnen gevolgd en waar nodig (en zinvol) wordt hierbij actief geparticipeerd.

Voor meer informatie over VERAS ga dan naar de webiste: www.sloopaannemers.nl

Kippersluis Sloopwerken | Veilig & Milieukundig | BRL SVMS-007