Ma t/m vr 07:00 - 17:30 | Sierbestrating ook zaterdag geopend van 07:00 - 17:00 | 0294-210040 | Sierbestrating: 0294-271414
  • Home
  • /Veiligheid | VCA**

Veiligheid, gezondheid & milieu: VCA**

Kippersluis hecht veel waarde aan veiligheid, gezondheid en milieu bij al onze werkzaamheden. Om dit te benadrukken beschikken wij over het VCA-certificaat. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma, waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden, zoals Kippersluis.

Hieronder vindt u meer informatie over:

Wat is het verschil tussen VCA* en VCA**?

Het verschil tussen het VCA*- en het VCA**-certificaat heeft te maken met het verschil tussen uitvoerende zaken en beleidszaken. VCA* houdt zich bezig met de directe beheersing van veiligheids- gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer, dus op uitvoerend niveau. VCA** houdt zich, naast het uitvoerend niveau, ook bezig met beleid, structuur en planvorming ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. Daarnaast bestaat er sinds 2008 de VCA petrochemie, bedoelt voor die bedrijven die direct betrokken zijn bij de specifieke risicovolle omstandigheden van het primaire proces in de petrochemie.

Als regel is het VCA*-certificaat bedoeld voor bedrijven met minder dan 35 medewerkers (inclusief inleenkrachten), die niet als hoofdaannemer optreden. Voor bedrijven met 35 of meer medewerkers (inclusief inleenkrachten) en organisaties met minder dan 35 medewerkers, maar die optreden als hoofdaannemer, geldt het VCA**-certificaat.

Welke eisen worden gesteld aan de gecertificeerde bedrijfsorganisatie?

De bedrijfsorganisatie moet de VGM Checlist Aannemers positief doorlopen. De VGM Checklist Aannemers bestaat uit een groot aantal vragen: zogenaamde “mustvragen” (codering */** of **) en aanvullende vragen (codering p). Een vraag wordt positief beoordeeld indien aan alle minimumeisen, behorende bij die vraag, is voldaan.

Het doorlopen van deze vragen geeft u inzicht in wat u reeds wel en wat u nog niet op orde heeft. Afhankelijk van het niveau (VCA* of VCA**) zijn dat minder of meer vragen waaraan voldaan moet worden. Bij het VCA*-certificaat moeten alle mustvragen met “*/**”-codering (24 in totaal) positief beoordeeld worden, tenzij anders vermeld. Bij het VCA**-certificaat moet aan ├ílle mustvragen (*/** + **, 33 in totaal) worden voldaan, alsmede aan tenminste 50% van de aanvullende vragen (minimaal 7 van de 13).

De toetsing wordt gedaan door een auditor van Eerland Certification en bestaat uit twee delen: het beoordelen van uw VGM-beheersysteem ‘op papier’ en een toetsing van de feitelijke toepassing in de praktijk (hoofdkantoor en werklocaties). Voldoet u aan de eisen, dan wordt u gecertificeerd. Indien er tekortkomingen geconstateerd worden, krijgt u de gelegenheid om verbeteringen aan te brengen.